Skip to main content

Konuşma Kulüpleri

Herhangi bir yabancı dili öğrenme sürecinde konuşma pratiği yapmak, bu sürecin en zorlu kısımlarından biridir.

Konuşma becerisini geliştirmek için ingilizce öğrenen farklı kişiler ya da ingilizce dilini konuşan kişiler ile pratik yapmak gereklidir. Bir öğrenci kendi kendine okuma ya da dinleme pratiği yapabilirken, konuşma pratiği yapmak için bir başkasına ihtiyaç duyulması bu süreci zorlaştıran ana faktördür. Bununla birlikte diyalog sürecindeki her iki taraf için de bu sürecin doğru şekilde yönetilmesi, verim almak açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla bir öğretmenin yönetiminde organize edilen konuşma odaklı bir egzersiz ya da ders, bu sürece olumlu katkılarda bulunan en verimli yollardan biridir.

Tüm Dünya’da konuşma kulübü veya benzer isimler ile hedeflenen bu kazanımları elde etmeye yönelik çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır. Biz de UP İngilizce Kampı’nda öğrencilerimize her ders günü, akademik ofisimizin geliştirdiği metodolojiye uygun şekilde konuşma külüpleri organize etmekteyiz.

Konuşma kulüplerini genellikle açık havada, doğanın içinde ve normal derslerdeki sınıf ortamına göre daha az resmi formatta organize etmekteyiz. Konu seçimleri öğretmenlerimizce hassasiyet ile yapılmakta ve genellikle aile, hobiler, hayvanlar, doğa, spor dalları veya tatil gibi öğrencilerin günlük yaşamlarında gözlemleyebilecekleri ve kendi yaşamlarından örneklendirebilecekleri şekilde olmaktadır. İlgi uyandıracak nitelikteki doğru konunun seçimi ve bu doğrultudaki yönlendirmeler, aynı zamanda öğrencilerin ilgili konu özelinde olumlu ve doğru bir tutum kazanmalarına da katkıda bulunmaktadır. Diğer yandan gündelik yaşantıya bağlı olarak pratik yapma imkanı da sunduğu için, öğrencilerin daha katılımcı olmasını sağladığı gibi öğrenme isteğini de arttırmaktadır.

Konuşma kulüplerimizde öğretmenlerimiz, öğrencileri konuşmaya teşvik ve motive etmek amacıyla tartışma, sunum, münazara ve oyun gibi yaygın eğitim metotları sıklıkla kullanılır. Özellikle küçük yaş gruplarında oyunlaştırma metotları daha da ön planda olabilmektedir. Bu gibi metotlar öğrencilerde ingilizce gelişiminin yanı sıra problem çözme, topluluk önünde konuşma, fikrini ifade etme veya takım olarak çalışmayı öğrenerek iyi bir takım oyuncusu olma gibi yeteneklerin gelişimine de katkıda bulunur.

Konuşma kulüplerinde öğrencilerimiz sadece kendi sınıf arkadaşlarıyla beraber değil, farklı sınıflardaki farklı seviyelerdeki öğrenciler ile beraber olurlar. Kendi yaş grubunda ancak kendisinden daha düşük veya daha yüksek seviyedeki öğrenciler ile diyalog halinde olmak kamp ruhunun oluşmasına, öğrenciler arası iletişim ve etkileşimin artmasına, özgüven kazanımına ve eğer var ise önyargıların yıkılmasına önemli ölçüde faydalı olmaktadır.